המסעדה מחזיקה במשגיח כשרות צמוד ותעודה של יורה דעה בראשות הרב שלמה מחפוד שליטא